dimecres, 25 de febrer de 2009

Paraula

Totes les murades que lleva el pensament tenen gust d'argila en ser remulles quan són verb. Més compacta és la immanència del silenci fet granit porós de temps. Res hi pots. Ennuegadora i brusca, t'empeny la parla com un vòmit.