dissabte, 8 de març de 2008

Baixa intensitat

No cal ser un antisistema per corroborar que el sistema democràtic que tenim és de baixa intensitat. Encara que institucionalment estiguem ben coberts i controlats, que l'aparell jurídic i administratiu estigui a disposició i al servei de la ciutadania, el veritable sistema, que és el sistema de partits, ho té tot anegat.

Durant la jornada electoral de demà hi ha previstes més de 400 taules arreu del país on es recolliran signatures per demanar que Catalunya tingui competències pròpies per a poder convocar referèndums vinculants en aquells temes que es considerin oportuns, ja siguin referits a les infraestructures, als serveis o a qualsevol altre tema de país. La iniciativa, sorgida de la voluntat de les plataformes Sobirania i Progrés i Plataforma pel Dret a Decidir està al marge, doncs, de qualsevol mercadeig electoralista i en cap cas interferirà en el dret que tothom té d'exercir el seu vot allí on li toqui. I això, senzillament, perquè no es demana el vot per cap grup ni es té candidatura. Només es recullen signatures. Malgrat aquesta evidència, les Juntes electorals de zona encara no tenen clar una unitat de criteri. Més ben dit, tenen una disparitat de criteri, però de criteri polític, perquè mentre que a la província de Barcelona s'ha prohibit la constitució d'aquestes taules no és el cas de Girona, amb la qual cosa són ells mateixos els qui entren en contradicció, ja que si bé no entorpeixen el dret de vot sí que entorpeixen i coaccionen el dret fonamental d'expressió.

La Junta Electoral sempre m'ha semblat un ens abstracte, nebulós, diferent de quan dius: Madrid. Qui la forma? Qui són aquests senyors que decideixen que uns altres no poden demanar poder decidir? La legislació és prou ambigua, inconcreta, i així, el president de la mesa electoral de cada col·legi és qui ha de vetllar perquè al local o als voltants -sense especificar cap tipus de distància- no es formin grups que puguin entorpir l'accés al col·legi electoral. Atribució, d'altra banda, lògica i entenimentada. Si creu que hi ha algun impediment pot ordenar -ordenar- a la policia que obligui
a qualsevol grupúscul antidemocràtic o sospitós a dispersar-se o a abandonar el seu lloc.

Demà, a la Garriga, es constituiran les tres taules que estaven previstes. Veurem què passarà. És veritat que hi ha altres jornades que potser són més propícies i com que la campanya no té data de caducitat ben probablement hi haurà altres ocasions per recollir signatures, si és que l'autoritat pertinent no ho impedeix. Si cal sense taula, a peu dret. Democràcia de baixa intensitat: vota.