dilluns, 23 de febrer de 2009

Un any sense en Palau

Mèdium

Jo veig totes les nits incendiades

per l'excés de claror de tantes pells

que es freguen i es refreguen obstinades

unes amb altres, darrera els cancells


de les cases més riques i agençades

o en el ventre més sòrdid dels bordells...

Jo sóc el mèdium d'aquestes besades

i duc el somni constel·lat d'anells...

Només quan la ferida del matí,
que digereix la nit en el seu si,

foragita les aus pertorbadores


dels cadàvers vivents que vetllo en mi,

començo a reposar, feixuc d'aurores,

i els dimonis em tornen les penyores.


Càncer, 17-1-1945

1- Programa d'actes

2- Palau i Fabre a Sega de mots (aquí, aquí i aquí)

3- Sobre Poemes de l'Alquimista