dimarts, 26 de maig de 2009

Un volcà cultural

«A Catalunya hi ha una empenta cultural molt positiva. Hi ha una ràbia de fer coses, una ràbia de ser. La quantitat d'escriptors catalans pel nombre d'habitants que té Catalunya és increïble. Catalunya és un volcà cultural, comparativament amb altres pobles amb 40 o 50 milions d'habitants. I no és que siguin poetes de poca qualitat, tenen profunditat.»

Entrevista a Salem Zenia