dijous, 24 de desembre de 2009

Vigília

Foto Stefano Puddu
Adoba la terra
amb amor.
Cus l’estrip
entre pedra,
argila i terròs.
Parla amb la
Verge, de nit.
Jo l’escolto,
ella em sent.