dimecres, 7 d’abril de 2010

L'aventura

Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers
Pels vespres blaus d'estiu aniré pels conreus
Rimbaud

Avancen lents, els dies. No passa ràpid, el temps, perquè l'eternitat no pot tenir mai pressa. Veig, immòbils, d'un lletós compacte que sura en l'aire, grans masses informes de temps nuat. Tot quietud. Pluja amunt, m'esbalço en calabruix de pedra i de silencis damunt camps de verb a punt de sega.